Mindfulness to trening uważności, który w ostatnich latach cieszy się dużym zainteresowaniem. Te wyjątkowe ćwiczenia umysłu okazują się niezwykle pomocne w przypadku osób zestresowanych, przepełnionych negatywnymi emocjami, żyjącymi w ciągłym pędzie. Jak podkreślają eksperci, mindfulness może przynieść doskonałe rezultaty również u osób zmagających się z problemami psychicznymi, takimi jak depresja czy uzależnienia. 

Czym jest mindfulness?

Mindfulness to określenie, które powstało z angielskiego słowa mindful(uważny). 

Najpopularniejsza definicja mindfulness została stworzona przez Jona Kabat-Zinna, założyciela Ośrodka Mindfulness w Medycynie, Opiece Zdrowotnej i Społeczeństwie Uniwersytetu w Massachusetts. Zgodnie z nią mindfulness to:

Stan świadomości będący wynikiem intencjonalnego i nieoceniającego kierowania uwagi na to, czego doświadczamy w obecnej chwili.

Oznacza to, że mindfulness jest świadomym byciem tu i teraz – bez planowania przyszłości czy rozpamiętywania przeszłych wydarzeń. Podczas sesji człowiek po prostu doświadcza obecnej chwili, bez zastanawiania się nad nią, bez oceniania jej i bez uwalniania zbędnych emocji. Osoba praktykująca mindfulness stara się odsunąć umysł i wszelkie myśli na bok. Dzięki temu może postrzegać rzeczywistość w jasny sposób, bez niepotrzebnego ładunku emocjonalnego.

Rodzaje treningów mindfulness

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje treningu uważności:

  • Mindfulness-Based Stress Reduction(MBSR) – redukcja stresu oparta na ćwiczeniu uważności. To najpopularniejszy i najstarszy spośród treningów mindulness. W latach 70 XX wieku opracował go Jon Kabat-Zinn, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Massachusetts. Program ten stosuje się po dziś dzień w szpitalach, ośrodkach medytacji czy placówkach zajmujących się rozwojem osobistym.
  • Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) – terapia poznawcza oparta na ćwiczeniu uważności. Jest to rozszerzony program MBSR, którego podstawowym celem miało być zapobieganie nawrotom depresji. Korzystanie z niego zaleca się każdemu, kto doświadczył epizodu depresyjnego i obecnie znajduje się w fazie remisji. MBCT z powodzeniem stosuje się także w zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych, uzależnieniach, problemach ze snem czy zaburzeniach odżywiania.

Mindfulness – dlaczego warto?

Treningi uważności umożliwiają osiągnięcie równowagi emocjonalnej. Osoby, które je stosują, potrafią łatwiej się skoncentrować, wprowadzić w stan relaksu, zmniejszyć swoje napięcie. Jest to nieoceniona umiejętność w sytuacjach, w których pojawiają się silne emocje – gniew, panika czy zdenerwowanie.