Właściciele działalności gospodarczych mogą, ale nie muszą posługiwać się pieczątkami. Nie jest to bowiem regulowane żadnymi przepisami, a to, co znajdzie się na wzorze pieczątki, zależy tylko od jej właściciela. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku wybranych zawodów. Należą do nich m.in. pielęgniarki, lekarze i położne. Przedstawiciele tych specjalizacji muszą posługiwać się pieczątkami z określonymi danymi. Co powinna zawierać pieczątka lekarska, pieczątka pielęgniarki i położnej? Sprawdźmy!

Pieczątka pielęgniarki i położnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, na dokumentacji indywidualnej oraz osobistej pieczątce pielęgniarki i położnej muszą naleźć się określone informacje.

Obowiązek zawarcia konkretnych danych na dokumentacji pociąga za sobą także konieczność zaprojektowania wzoru pieczątki w konkretny sposób. Dlaczego? Ponieważ na dokumentacji muszą znaleźć się dane osoby, która udziela świadczeń zdrowotnych, kieruje na konsultacje, leczenie lub badania. Danymi tymi są:

 • Imię i nazwisko,
 • Zdobyte specjalizacje,
 • Tytuł naukowy lub zawodowy,
 • Numer pozwolenia na wykonywanie zawodu.

Zgodna z prawem pieczątka pielęgniarki lub położnej musi zwierać wszystkie wskazane wcześniej dane. Wątpliwości może budzić tytuł zawodowy i specjalizacje. Aby je rozwiać, przedstawiamy kilka poprawnie zaprojektowanych wzorów pieczątek:

 • Imię i nazwisko
  Magister położnictwa 
  lub magister pielęgniarstwa
 • Imię i nazwisko
  Licencjat położnictwa 
  lub licencjat pielęgniarstwa
  Warto pamiętać, że licencjat nie jest tożsamy z licencją. W związku z tym należy odróżnić „licencjonowaną pielęgniarkę” od osoby posługującej się tytułem „licencjat pielęgniarstwa”. Licencjat jest tytułem zawodowym a licencja to urzędowe pozwolenie na wykonywanie zawodu.
 • Imię i nazwisko
  Magister pielęgniarstwa
  Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
  Konieczne jest tu dodanie członu „w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego”, a nie ograniczenie się do „specjalista w dziedzinie epidemiologii”, ponieważ informacja mogłaby być niezgodna z prawdą i wprowadzać w błąd.

Pieczątka lekarska – wzory i wymagania

Każdy lekarz, który uzyskał prawo do wykonywania zawodu (i nie zostało ono ograniczone ani zawieszone), w praktyce lekarskiej musi posługiwać się pieczątką, którą stempluje wystawiane przez siebie dokumenty.

Wzór pieczątki lekarskiej musi zawierać:

 • Imię i nazwisko lekarza,
 • Stopień naukowy lub tytuł zawodowy,
 • Numer pozwolenia na wykonywanie zawodu,
 • Specjalizacje (zgodnie z informacją na dyplomie).

Dodatkowo:

 • numer umowy z NFZ, uprawniający do wystawiania recept;
 • dane kontaktowe.

Wzory pieczątek lekarskich znajdziesz na:
https://pieczatki-online.eu/wzory-odbic-pieczatek,pieczatki-lekarskie-i-medyczne